Kostnadfri CRM-konferens, Ebazaar 09

FileMaker meddelar att en kostnadsfri CRM-modul till nya FileMaker 10 finns att ladda ner via företagets svenska hemsida. Modulen är en perfekt start för företag som snabbt vill komma igång med ett databasbaserat kundregister.

– Att få jobba med ett smidigt och effektivt verktyg är den vanligaste orsaken till varför små och medelstora företag väljer att använda FileMaker, säger Magnus Schmiedtke, Business Development Manager för FileMaker i Norden. Med den kostnadsfria CRM-modulen har företag ett fungerade CRM-stöd på plats direkt utan att det krävs något som helst utvecklingsarbete.

CRM-bellaCRM-modulen är framtagen i samarbete mellan FileMaker Nordic och CD Soft AB och fungerar som ett utmärkt startpaket för de företag som antingen vill börja jobba med ett kundregister för första gången, eller vill migrera kundinformation från Excel till en databaslösning. Modulen är helt öppen och kan vidareutvecklats efter respektive företags egna behov. Det enda som behövs är att man har FileMaker 10 installerat.

– Det bästa med modulen är att den är klar att användas direkt, men samtidigt helt anpassningsbar och kan byggas ut precis som man vill, säger Magnus Schmiedtke, Business Development Manager för FileMaker i Norden. Våra kunder får alltså en färdig lösning som gör att man utnyttjar fördelarna med ett standardsystem samtidigt som möjligheten till anpassningar ger den nödvändiga flexibiliteten som krävs i en föränderlig miljö – den i särklass viktigaste faktorn till att många väljer FileMaker.

CRM-modulen är kostnadsfri och finns att ladda ner via www.filemaker.se/crm

– Att få jobba med ett smidigt och effektivt verktyg är den vanligaste orsaken till varför små och medelstora företag väljer att använda FileMaker, säger Magnus Schmiedtke, Business Development Manager för FileMaker i Norden. Med den kostnadsfria CRM-modulen har företag ett fungerade CRM-stöd på plats direkt utan att det krävs något som helst utvecklingsarbete.

– Det bästa med modulen är att den är klar att användas direkt, men samtidigt helt anpassningsbar och kan byggas ut precis som man vill, säger Magnus Schmiedtke, Business Development Manager för FileMaker i Norden. Våra kunder får alltså en färdig lösning som gör att man utnyttjar fördelarna med ett standardsystem samtidigt som möjligheten till anpassningar ger den nödvändiga flexibiliteten som krävs i en föränderlig miljö – den i särklass viktigaste faktorn till att många väljer FileMaker.